اهداف همایش

- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم تربیتی و روانشناسی اسلامی و مطالعات اجتماعی در جامعه

- اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح علوم تربیتی و روانشناسی اسلامی در جامعه

- بررسی آسیب های اجتماعی در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه

- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی

- راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران

- جلب توجه صاحب نظران و سیاست گذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیت ها

- اشاعه فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه

- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های تربیتی، روانشناسی و اجتماعی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب

- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش و تجربيات كشورهای مختلف

- توسعه و ترویج فرهنگ و هویت متمدن اسلامی ایرانی

- دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه نوین و پایدار در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی


تمامی حقوق این سایت متعلق به اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی می باشد.